Vastuullisuusraportti

Toimintamme

Hansel on Suomen valtion yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa ja ylläpitää palveluita ja tuotteita koskevia puitejärjestelyitä valtion hankintayksiköille. Puitejärjestelyjen lisäksi yhtiö tarjoaa asiakkailleen hankintojen asiantuntijapalveluja.

Hanselin tavoitteena on toimia valtion tehokkaan hankintatoimen moottorina. Ydintehtävänä on aikaansaada tuottavuutta valtion hankintatoimeen. Vastuullinen ja läheinen yhteistyö asiakkaiden kanssa antaa Hanselille mahdollisuuden saavuttaa merkittäviä taloudellisia säästöjä yhteiskunnalle.

Keskitetty hankintamalli mahdollistaa säästöjen lisäksi myös vastuullisuusnäkökohtien paremman huomioimisen hankintoja tehtäessä. Hanselin tavoitteena on olla edelläkävijä vastuullisten hankintojen tekemisessä.

Hansel haluaa tarjota asiakkailleen turvallisuutta ja helppoutta, tehdä monimutkaisesta yksinkertaista. Vuosien kokemus vaativista kilpailutuksista on kartuttanut yhtiön asiantuntijoiden osaamista vastuullisten hankintojen tekemisessä.

Valtion hankintojen suuret volyymit kiinnostavat yrityksiä ja tätä kautta Hanselilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa kilpailutuksiin osallistuvien tarjoajien toimintatapoihin. Sopimustoimittajilta vaaditaan valtion ohjeiden mukaisesti kestäviä käytäntöjä.

Perustana vastuullisuus

Hanselin toimintaa ohjaavat hankintalainsäädäntö, valtion hankintastrategia ja valtioneuvoston julkaisemat periaatepäätökset.

Vastuullisuustyöhön liittyviä toiminnan tuloksia esitellään vastuullisuusraportissa, joka julkaistaan vuosittain suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Edellinen vastuullisuusraportti julkaistiin 11.4.2014. Raportoinnin perustana toimii olennaisuusmatriisi, jossa on huomioitu G4-raportointiperiaatteet.

Vastuullisuusraportissa esitetyt vastuullisuuden teemat on arvotettu matriisissa sidosryhmien ja yhtiön toiminnan näkökulmasta. Tämän perusteella Hansel keskittyy raportoinnissaan tärkeimmiksi todettuihin vastuullisuusaiheisiin.