Vastuullisuusraportti

Vastuullisuusraportin rakenne

Vastuullisuusraportissa esitetään vuoteen 2014 liittyvät tärkeimmät tiedot ja saavutukset vastuullisuuden osalta.

Hanselin vastuullisuuden kokonaiskuvaa hahmotetaan esittelemällä vastuullisuuteen ja toimintaan liittyviä megatrendejä, yhtiön strategiaa, sidosryhmäyhteistyötä ja vastuullisuuden olennaisuusmatriisia.

Toimintaan liittyvää vastuullisuutta esitellään raportissa vastuullisuusohjelman, vastuullisten hankintojen ja sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Raportissa kerrotaan myös miten vastuullisuusnäkökohdat huomioidaan työyhteisössämme.

Raportissa esitellään myös kaikki Hanselin ympäristötunnuksen saaneet puitejärjestelyt sekä kerrotaan, millä perusteella ympäristötunnus on myönnetty.

gri

GRI-ohjeiston mukainen raportointi

Raportin rakenne perustuu kansainvälisesti hyväksyttyyn, vuonna 2013 päivitettyyn Global Reporting Initiative GRI 4 -ohjeistoon (Core). GRI-ohjeiston mukaisesti raportissa on esitetty taulukko, josta ilmenee raportin perussisältö sekä tieto siitä, mistä tiedot löytyvät.

Mikäli tietoa ei ole saatavilla, on siitä maininta perusteluineen taulukossa. Osa tiedoista sisältyy tilinpäätökseen.

Hanselin vastuullisuusraportti on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Se on luettavissa osoitteessa www.hansel.fi. Vastuullisuusraportti julkaistaan toista kertaa vain verkkomuodossa ja sen on varmentanut tilintarkastusyhteisö KPMG.