Vastuullisuusraportti

Avoimuus ja sidosryhmäviestintä

Hanselin viestinnän periaatteita ovat avoimuus, johdonmukaisuus ja oikea-aikaisuus. Yhtiön viestintästrategiassa huomioidaan yhtiön strategiassa linjatut vastuullisuuden periaatteet.

Johdonmukaisen viestinnän tavoitteena on muun muassa ylläpitää yrityskuvaa, jossa korostetaan monipuolista asiantuntijuutta. Tavoitteena on myös pitää yhtiön työnantajakuva houkuttelevana ja mielenkiintoisena.

Perinteisten viestintäkanavien lisäksi Hansel hyödyntää sosiaalisen median työkaluja. Facebookin, Twitterin ja LinkedInin avulla voimme välittää tehokkaasti tietoa omasta toiminnasta ja saada reaaliaikaista palautetta asiakkailta, toimittajilta ja muilta yhteistyökumppaneilta.

Sosiaalisen median palvelujen kautta haluamme myös parantaa asiakaspalvelua ja tiedonvälitystä tarjoamalla vuorovaikutteisia kanavia sidosryhmillemme. Vastauksen tai tiedon julkistaminen sosiaalisessa mediassa voi parhaimmillaan palvella satoja asiakkaita ja sidosryhmätahoja. Sosiaalisen median kanavia käytetään tarvittaessa myös kriisiviestinnässä.

Tiedottaminen, julkisuus ja salassapito

Toiminta on läpinäkyvää ja tiedotamme avoimesti toimintaamme liittyvistä asioista. Kilpailutusten kaupallisen onnistumisen ja syrjimättömän toteuttamisen varmistamiseksi pidämme kuitenkin tarjouskilpailujen aikana tarjouskilpailuihin liittyvät asiat salassa. Tarjouskilpailuun osallistuville annamme tietoja vain hallittuja käytäntöjä noudattaen.

Asiakirjojemme luovuttamisessa noudatamme ohjeistusta, jossa huomioidaan Hanselin, sen asiakkaiden ja toimittajien luottamuksellisten tietojen suojaaminen.