Vastuullisuusraportti

Jäsenyydet järjestöissä ja sidonnaisuudet

Hansel on vuonna 2014 ollut seuraavien järjestöjen jäsen:

 • Eurooppaoikeuden yhdistys
 • Helsingin kauppakamari
 • HENRY ry
 • IT-oikeuden yhdistys ry
 • Meeting Professionals International
 • Nooan Arkki Oy (Green Office)
 • Palvelualojen työnantajat PALTA ry
 • ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry
 • Sisäiset tarkastajat ry
 • Suomen Liikematkayhdistys ry
 • Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry
 • Tietotekniikan liitto ry
 • Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry (TIEKE)
 • Yritysvastuuverkosto FIBS

Hanselin toimitusjohtaja Anssi Pihkala on Suomen Rahapaja Oy:n hallituksen jäsen ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) neuvottelukunnan jäsen.

Toimitusjohtajalla ei ole merkittäviä osakeomistuksia.