Vastuullisuusraportti

Valtiokonsernin yhteistyötä tiivistetään

Valtiokonsernissa toimivat organisaatiot kehittävät yhteistyötään suunnitelmallisesti. Osana tätä kehitystyötä on perustettu palvelukeskusten yhteistyöverkosto, jonka säännöllisiin tapaamisiin osallistuu johdon edustajia Valtiokonttorista, HAUS kehittämiskeskuksesta, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta (Palkeet), Hanselista, Senaatti-kiinteistöistä ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorista.

Yhteistyön tavoitteena on ennen kaikkea valtion suorituskyvyn parantaminen. Lisäämällä yhteistyötä huolehditaan, että valtiokonsernissa ei tehdä päällekkäistä työtä ja samalla voidaan tunnistaa uusia yhteistyön muotoja. Valtion kokonaisetu on keskeisessä asemassa. Yhteistyön kautta halutaan tarjota mahdollisimman selkeät ja hyvin toimivat palvelut asiakkaille, yhden luukun periaatteella.

Yhteistyön avulla voidaan myös edesauttaa uusien toimijoiden, kuten maaliskuussa 2014 toimintansa aloittaneen Valtorin, toiminnan kehittymistä. Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut ja hyödyntää omassa tehtävässään Hanselin tekemiä puitejärjestelyjä ja hankintaosaamista. Hansel puolestaan hyödyntää usein puitejärjestelyjen valmisteluvaiheen asiakastyöryhmissä palvelukeskusten substanssiosaamista.

Palvelukeskusten johdon yhteistyöverkoston lisäksi valtiokonserniin perustettiin joulukuussa 2014 viestinnän ammattilaisista koostuva verkosto. Hanselissa järjestettyyn ensimmäiseen verkostotapaamiseen osallistui toistakymmentä viestinnän vastuuhenkilöä valtion organisaatioista. Viestintäverkoston tavoitteena on tehostaa erityisesti viestinnällistä yhteistyötä valtiokonserniin kuuluvien tahojen välillä ja tarjota foorumi, jossa yhteisiä asioita voidaan käsitellä.