Vastuullisuusraportti

Green Office

green_officeHansel on vuodesta 2009 alkaen ollut Green Office -toimisto ja kuuluu Suomen Green Office -verkostoon, jossa on mukana noin 180 organisaatiota. Green Office on WWF Suomen kehittämä ympäristöohjelma, jonka tarkoituksena on muun muassa vähentää toimistojen ympäristökuormitusta.

Kestävä kehitys huomioidaan Hanselin sisäisessä toiminnassa ja seuraamme säännöllisesti tunnuslukuja sähkön- ja paperinkulutuksen, matkustuksen sekä laite- ja kalustehankintojen osalta. Laskennassa on käytetty apuna WWF:n ylläpitämää ilmastolaskuria, joka on Green Office -työkalu. Päästölukuja ei ole suhteutettu liiketoiminnan tai henkilömäärän kasvuun.

Pääosa toiminnan ympäristövaikutuksista syntyy matkustuksesta, toimitilojen energiankulutuksesta ja toimistolaitteiden hankinnasta. Toimistolaitteet ja osa kalusteista uudistettiin vuoden 2014 aikana. Koska oman toimintamme aiheuttamat päästöt ovat liiketoiminnan luonteesta johtuen pienet, näkyvät nämä laite- ja kalustehankinnat selvästi vuoden 2014 päästötilastoissa.

Oman toiminnan ympäristövaikutukset

2014 2013 2012 2011 2010
Suorat vaikutukset, Hanselin oma toiminta CO2 tuhatta kg CO2 tuhatta kg CO2 tuhatta kg CO2 tuhatta kg CO2 tuhatta kg
Paperin kulutus  0,74 0,75 0,78 0,97 1,03
Tieliikenne polttoaineen kulutuksen mukaan*  46,75 42,43 46,93 35,04 45,60
Yhtiön maksamia kilometrikorvauksia vastaavat päästöt  0,23 0,32 0,52 0,36 0,56
Muu liikenne (taksiliikenne)  1,15 0,98 1,21 1,08 3,18
Lentoliikenne henkilökilometrien mukaan  38,84 24,12 42,41 33,12 35,05
Laivaliikenne henkilökilometrien mukaan  1,27 3,41 0,00 1,03 0,46
Junaliikenne  0,08 0,10 0,11 0,23 0,00
Sähkön kulutus** 15,04 12,97 11,19 9,88
Suorat vaikutukset yhteensä  104,10 85,08 103,15 81,71 85,88
Toimistolaitteiden hankinnasta syntyvät päästöt***
Matkapuhelimet  1,87 0,70 0,56 0,72 0,46
Kannettavat tietokoneet  13,07 0,17 0,86 1,54 9,75
Pöytäkoneet  0,00 0,00 0,00 0,00 4,70
LCD-näytöt  28,83 0,23 1,14 1,59 14,53
Monitoimilaitteet  0,00 0,00 0,00 1,89 0,41
Kalusteet  13,37 0,42 0,89 4,78 0,00
Toimistolaitteiden ja kalusteiden hankinnasta syntyneet päästöt yhteensä  57,14 1,52 3,45 10,52 29,85
Yhteensä  161,24 86,60 106,60 92,23 115,73
*Luku on laskettu työsuhdeautojen polttoaineostojen perusteella.
**Vuoden 2011 alusta alkaen sähkön hankinnasta vähintään 30 % on uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti.
***Toimistolaitteiden hankinnasta syntyviä päästöjä on seurattu vuodesta 2010 alkaen. Päästöt on laskettu laitteiden koko elinkaaren aikaisen kulutuksen perusteella.

Käytännön tietoa ja tekoja

Hanselin työntekijöille on järjestetty ympäristöasioihin liittyvää koulutusta ja intranetsivustolla julkaistaan säännöllisin väliajoin ympäristövinkkejä eri aihepiireistä. Yhtiössä käytetään videoneuvottelutekniikkaa, jonka avulla pyritään osittain korvaamaan matkustamista.

Henkilökuntaa kannustetaan käyttämään julkista liikennettä tarjoamalla YTV:n työmatkaseteleitä. Työsuhdeautojen CO2-päästöraja on 140 g/km.

Hansel käyttää omissa hankinnoissaan kilpailuttamiaan puitejärjestelyjä aina, kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Yhtiön oma markkinointimateriaali on pääosin sähköisessä muodossa.

Green Office -projektin myötä toimiston pienhankinnoissa on siirrytty ympäristöä vähemmän kuormittaviin ratkaisuihin. Hanselin toimistossa on muun muassa järjestetty jätteiden lajittelu kattavasti Green Office -ohjeistuksen mukaisesti.

Vuonna 2014 Hanselin käyttämän sähkön osuus ylitti valtioneuvoston periaatepäätöksessä asetetun tavoitteen uusiutuvien energialähteiden osalta.