Vastuullisuusraportti

Hansel-Akatemia

Hanselin strategiassa on vahva panostus osaamisen kehittämiseen. Yhtiössä on käynnistetty monivuotinen osaamisen kehittämisohjelma, Hansel-Akatemia, jonka avulla kasvatetaan ymmärrystä hankintatoimen nykytilasta sekä tulevaisuuden haasteista.

Hansel-Akatemian painopiste on hankintojen johtamisessa. Koulutusohjelma on merkittävä panostus, jonka avulla voimme huolehtia osaamispääoman ylläpitämisestä ja kasvattamisesta.

Kaksi ensimmäistä koulutuspäivää järjestettiin syksyllä 2014 ja ne oli suunnattu koko henkilökunnalle. Näiden koulutuspäivien aikana tutustuttiin hankintatoimen nykytrendeihin ja käytiin läpi valtiohallinnon toimintaperiaatteita ja varainkäyttöä.

Jatkossa koulutusohjelmassa syvennytään muun muassa toimittajahallintaan, hankinnan riskeihin ja palveluiden hankintaan, jolloin koulutukseen osallistuvat näistä tehtävistä vastaavat henkilöt.

Koulutettua henkilökuntaa

Hansel-Akatemian lisäksi yhtiössä järjestetään sisäistä koulutusta muun muassa vastuullisuuskysymyksiin ja hankintalakiin liittyen. Myös roolikohtaisia koulutuksia hankitaan ulkoisilta tahoilta. Esimerkkinä tästä on lakimiehille ja kilpailuttamiskonsulteille syksyllä 2014 järjestetty ICT-oikeuden ja ketterien menetelmien valmennus.

Hansel on asiantuntijaorganisaatio, jonka henkilöstöstä 70,5 prosenttia on suorittanut ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon. Yleisimmät tutkinnot ovat kaupallinen ja oikeustieteellinen korkeakoulututkinto.

Koulutus*

2014 2013 2012 2011 2010
Ylempi korkeakoulututkinto, %  57,6 54,6 53,4 47,2 39,7
Alempi korkeakoulututkinto, %**  2,6 1,3 2,8 5,7
Ammattikorkeakoulututkinto, %  10,3 10,7 12,3 14,3 24,1
Keskiasteen tutkinto + muut tutkinnot, %  19,2 22,7 21,9 21,4 25,9
Ilman ammatillista tutkintoa, %  10,3 10,7 9,6 11,4 10,3
Koulutuspäiviä, pv/hlö/vuosi  5 4 5 5 5
Ulkoa ostetut koulutuspalvelut, €/hlö/vuosi  1 298 789 1 064 952 1 304
*Jakauma esitetty aktiivisten työsuhteiden osalta.
**Aikaisempina vuosina esitetty ammattikorkeakoulututkinnoissa.

Vuonna 2014 esimiesasemassa oleville kertyi 8,3 koulutuspäivää (5,6 päivää 2013), muille 4,6 koulutuspäivää (3,2 päivää 2013). Naisilla oli 4,7 koulutuspäivää ja miehillä 5,6 koulutuspäivää (vuonna 2013 naisilla oli 3,6 ja miehillä 3,4 koulutuspäivää).

Hansel tukee tapauskohtaisesti myös ulkopuoliseen, pitkäkestoiseen koulutukseen osallistumista paitsi taloudellisesti, myös joustavilla työn ja opiskelun yhdistävillä työaikaratkaisuilla.

Henkilöstön tyytyväisyys yhtiön tarjoamiin mahdollisuuksiin kehittää osaamista koulutuksen avuin ja työssä oppimalla on henkilöstötutkimusten mukaan pysynyt korkealla tasolla.

Hanselin uudet työntekijät perehdytetään työhön noin kaksi viikkoa kestävän perehdytysohjelman avulla, jonka aikana kaikki yhtiön oleelliset toiminnot esitellään. Ohjelmassa käydään läpi myös yhtiön eettiset ohjeet ja vastuullisuuteen liittyviä asiakokonaisuuksia. Uusilta työntekijöiltä kootaan palautetta muutama kuukausi työsuhteen alkamisen jälkeen käytävässä palautekeskustelussa.