Vastuullisuusraportti

Henkilöstötilastot

Yhtiö on solminut 11 uutta työsuhdetta vuoden 2014 aikana. Työsuhteista neljä solmittiin miesten ja seitsemän naisten kanssa. 81,8 prosenttia uusista työntekijöistä olivat alle 30 vuotiaita, 18,2 olivat yli 30 vuotiaita.

Kuusi henkilöä rekrytoitiin määräaikaisiin työsuhteisiin, viisi vakituisiin työsuhteisiin. Määräaikaisten työsuhteiden perusteena on pääosin vakituisten henkilöiden perhevapaat. Lisäksi Hanselissa työskentelee kesäisin ja kiirehuippuina opiskelijoita tuntityöntekijöinä.

Henkilömäärä

2014 2013 2012 2011 2010
Henkilömäärä tilikauden lopussa (HTV)  77 73 71 66 57
Henkilömäärä keskimäärin tilikauden aikana (HTV)  75 71 69 63 58
Voimassa olevia työsuhteita yhteensä 31.12.  80 79 78 77 69
Voimassa olevista työsuhteista vakituisia 31.12.  77 77 73 69 64
Voimassa olevista työsuhteista määräaikaisia 31.12.  3 2 5 8 5
Kokoaikaisia määräaikaisia työsuhteita 31.12.  2 1 2 4 2
Osa-aikaisia määräaikaisia työsuhteita 31.12.  1 1 3 4 3
Kokoaikaisia työsuhteita (määräaikaiset ja vakituiset) 31.12.  79 78 75 73 66
Äitiys-/hoitovapaalla keskimäärin  2 4 5 7 8
Vakituiset työsuhteet 31.12., %  96,2 97,5 93,6 89,6 92,8
Määräaikaiset työsuhteet 31.12., %  3,8 2,5 6,4 10,4 7,2

Hanselissa on lain vaatima tasa-arvosuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet tasa-arvon varmistamiseksi ja syrjinnän estämiseksi. Yhtiössä seurataan naisten ja miesten sijoittumista eri tehtäviin sekä palkkojen kehittymistä ja palkkaeroja.

Sukupuolijakauma

sukupuolijakauma_1

sukupuolijakauma_2

sukupuolijakauma_3Katso aiemmat vuodet >

Työsuhteiden keskimääräinen pituus

Työvuosia 2014 2013 2012 2011 2010
40 tai yli  5 5 3 3 2
30–39  3 4 6 6 5
20–29  0 0 0 0 2
10–19  9 6 1 1 1
4–9  33 33 33 34 23
1–3  23 24 23 18 25
alle vuosi  6 6 9 11 8
Henkilömäärä yhteensä  79 78 75 73 66

Ikäjakauma

30 tai alle31-3940-4950 tai yli

Työntekijöiden keski-ikä vuonna 2014 oli 43.

Katso aiemmat vuodet >

Henkilöstön vaihtuvuus

2014 2013 2012 2011 2010
Uusia työsuhteita  11 12 12 14 9
joista määräaikaiseen työsuhteeseen  6 7 3 5 2
Päättyneitä työsuhteita  10 11 10 6 5
joista eläkkeelle siirtyneitä  1 0 0 0 1
Määräaikainen työsuhde päättyi  5 8 3 2 1
Irtisanoutuneiden määrä  4 3 7 4 3
Keskimääräinen vaihtuvuus, %  13,1 14,6 14,1 13,0 10,1
Lähtövaihtuvuus, %  12,5 13,9 12,8 7,8 7,2
Lähtövaihtuvuus, irtisanoutuneet, %  5,0 3,8 9,0 5,2 4,3

Kaikkien irtisanoutuneiden henkilöiden kanssa käydään lähtöhaastattelu, jonka tavoitteena on saada palautetta työyhteisön toimivuudesta ja kehittämisehdotuksia toiminnan parantamiseksi. Palaute käsitellään johtoryhmässä. Hanselin työntekijöistä ei ole irtisanottu ketään vuosina 2008–2014.

Sairauspoissaolot ja tapaturmat

2014 2013 2012 2011 2010
Poissaoloon johtaneiden tapaturmien lukumäärä vuodessa  2 5 7 1 2
Työaikana sattuneiden tapaturmien lukumäärä vuodessa  1 2 1  - -
Kuolemantapaukset  -  -  -  - -
Sairauspoissaolot (sis. sairaan lapsen hoidon), pv/HTV  9,0 6,6 9,3 8,1 7,8
Sairauspoissaolot (ilman sairaan lapsen hoitoa), pv/HTV  7,6 5,4 8,3 7,4 7,1
Lyhyet (1–3 pv) sairauspoissaolot (ilman sairaan lapsen hoitoa), pv/HTV  2,5 2,3 2,6 2,6 2,1
Sairastettu yhteensä (ilman sairaan lapsen hoitoja), HTV  2,4 1,6 2,4 2,0 1,8
Sairauspoissaoloprosentti (sis. sairaan lapsen hoidot)  3,8 2,8 3,9 3,4 3,3
Sairauspoissaoloprosentti (ilman sairaan lapsen hoitoja)  3,4 2,3 3,5 3,1 3,0
Terveydenhoitoon käytetyt varat, €/hlö/vuosi  721 596 669 486 433
Henkilöstön virkistäytymiseen käytetyt varat, €/hlö/vuosi  456 514 579 674 504