Vastuullisuusraportti

Teemme yhdessä onnistuneita hankintoja

Hanselin palvelulupaus, joka on suunnattu kaikille sidosryhmillemme, on ”Teemme yhdessä onnistuneita hankintoja”. Onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi Hansel pyrkii tekemään hyvää yhteistyötä asiakkaiden ja toimittajien kanssa.

Asiakas- ja toimittajanäkökulmat huomioidaan kilpailutusprosessin yhteydessä. Lisäksi varmistetaan, että yhteistyö ja toiminta ovat toimivaa myös sopimuskauden aikana.

Sopimuskauden aikaisen yhteistyön kehittämiseksi Hansel järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia, jotka ovat suunnattuja asiakkaille, sopimustoimittajille ja muille sidosryhmille.

Asiantuntijapäivä

Tammikuussa 2014 järjestetty HanselForum Asiantuntijapäivä houkutteli Helsingin Messukeskukseen lähes 200 yhtiön asiakasta. Päivän aikana heillä oli mahdollisuus tutustua sopimustoimittajien näyttelyyn sekä kuulla muun muassa johdon konsultointipalveluihin, työterveyshuoltoon ja henkilöstöpalveluihin liittyviä ajankohtaisia puheenvuoroja.

Asiakkailla oli mahdollisuus keskustella tilaisuudessa Hanselin asiantuntijoiden kanssa palveluista ja niiden hankinnasta. Asiakkaat kävivät vilkasta keskustelua myös sopimustoimittajien kanssa.

Esiin nousi käytännönläheisiä asioita muun muassa puitesopimusten toimivuudesta sekä kevennetyistä kilpailutuksista ja niihin valmistautumisesta. Asiakkaiden ja sopimustoimittajien välisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu erityisesti asiantuntijapalveluiden hankinnassa.

Ajoneuvopäivä

HanselForum Ajoneuvopäivä keräsi keväällä Porvoon Premier Parkiin yli 100 asiakasta ja 30 sopimustoimittajaa. Tapahtumassa esiteltiin yhdessä sopimustoimittajien kanssa ajoneuvo- ja kuljetushankintojen monipuolisia puitejärjestelyjä, joiden kautta voi hankkia lähes kaikkea ajoneuvoihin ja kuljetuksiin liittyvää.

Hanselin asiakkaat voivat ajoneuvojen osalta hankkia sopimusten kautta muun muassa sähköautoja ja pienipäästöisiä autoja. Lisäksi he voivat hankkia esimerkiksi taloudellisen ajon koulutusta. Cleantech-hankinnat ja ympäristön huomioiminen ovat nousseet entistä isompaan osaan valtionhallinnon hankinnoissa. Tämä suuntaus näkyy kautta linjan niin toimittajien tuotteissa ja palveluissa kuin heidän omassa toiminnassaan.

Ajoneuvopäivä tarjosi erinomaisen kohtaamispaikan asiakkaille ja toimittajille. Rennossa ilmapiirissä käytiin paljon hyviä keskusteluja ja vaihdettiin kokemuksia. Hansel sai päivän aikana runsaasti hyvää palautetta, jota voidaan hyödyntää uusien ratkaisujen kehityksessä.

Valtion hankintapäivä

Hansel järjesti syyskuun lopussa yhdessä valtiovarainministeriön kanssa Valtion hankintapäivän, joka kokosi Finlandia-taloon satoja hankinnan ammattilaisia. Iltapäivän ohjelma tarjosi tiiviin katsauksen valtion hankintatoimen tilaan ja kehittämiseen.

Yhteistyö ja vastuullisuus olivat päivän puheissa toistuvia teemoja. Hankintalain uudistustyö, valtion hankintatoimen kehittämishanke eli HANKO-hanke ja yhteishankintojen parissa tehtävä yhteistyö herättivät kiinnostusta ja keskustelua.

Tapahtuman avauspuheenvuorossa työ- ja elinkeinoministeriön valtiosihteeri korosti yhteisten verovarojen vastuullista ja tehokasta käyttöä. Valtion on oltava osaava ja vastuullinen ostaja, joka tarkastelee hankintojensa vaikutusta yhteiskuntaan.

Valtiosihteeri muistutti hankinnan ammattilaisia siitä, että he ovat keskeisessä asemassa hankintalainsäädännön kehittämisessä. Hankintojen monimuotoistuessa ja monimutkaistuessa hän myös peräänkuulutti selkeitä, mutta aiempaa joustavampia sääntöjä ja korosti toimittajayhteistyön tärkeyttä.