Vastuullisuusraportti

Säästöjä yhteiskunnalle

Hanselin tavoite, säästöjen aikaansaaminen valtiolle, on vastuullinen. Helsingin kauppakorkeakoulun toteuttaman tutkimuksen (Karjalainen et al. 2008)1  mukaan keskitetty toimintamalli hankintatoimessa tuottaa valtiolle merkittäviä, 20–25 prosentin, säästöjä verrattuna hajautettuun hankintatoimeen.

Hyödyntämällä tutkimuksessa esiteltyä mallia ja Hanselin puitejärjestelyihin liittyvää potentiaalilaskentaa yhteishankinnoilla saavutetut säästöt olivat vuonna 2014 noin 247 miljoonaa euroa.

Toiminnan tehostumisen myötä Hansel on pystynyt alentamaan sopimustoimittajilta perittäviä palvelumaksuja. Tällä hetkellä palvelumaksu voi enimmillään olla 1,5 prosenttia. Keskimääräinen palvelumaksu vuonna 2014 oli 1,19 prosenttia.

Hanselin liiketoimintamalli

liiketoimintamalli_1 liiketoimintamalli_2 liiketoimintamalli_3 liiketoimintamalli_4 liiketoimintamalli_mobiili_1 liiketoimintamalli_mobiili_2 liiketoimintamalli_mobiili_3 liiketoimintamalli_mobiili_4

liiketoimintamalli

Hanselin verojalanjälki

Hansel raportoi ensimmäistä kertaa vastuullisuusraportissa verojalanjäljestään. Verojalanjälkiraportointi perustuu valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston 1.10.2014 antamaan ohjeistukseen valtion enemmistöomisteisille yhtiöille maakohtaisten verojen raportointiin.

Hanselilla ei ole toimintaa ulkomailla, ja näin ollen kaikki verot maksetaan voimassa olevien lakien mukaisesti Suomeen. Hanselin veroasioita hoitaa talousyksikkö toimitusjohtajan alaisuudessa, eikä Hanselilla ole erillistä verostrategiaa tai -suunnittelua.

Vuodelta 2014 Hanselille kertyi 1 626 449,41 euroa tilitettävää arvonlisäveroa ja 59 855,52 euroa yhteisöveroa. Vuodelta 2014 tilitettävien ennakonpidätysten määrä oli 1 607 314,51 euroa.

Hansel ei saanut vuonna 2014 julkisia tukia.

1Tutkimus toteutettiin Hanselin vuoden 2006 yhteishankintaluvuilla. Tutkimuksessa todettiin, että vuoden 2006 jo toteutuneet säästöt olivat noin 95 miljoonaa euroa. Mikäli kaikki potentiaaliset yhteishankinnat suoritettaisiin täysin keskitetysti, voisi tutkimuksen mukaan säästöprosentti nousta 25,7 prosenttiin. Tätä lukua pidettiin ns. teoreettisena maksimina keskitetyn toimintamallin säästöistä, sillä 100 prosentin käyttöasteen saavuttamista ei pidetty todennäköisenä. Realistisena tavoitteena tutkimuksessa pidettiin 80 prosentin käyttöasteen saavuttamista.