Vastuullisuusraportti

Vastuullisuuden olennaisuusarvio

Vastuullisuustyön perustan muodostaa olennaisuusarvio. Hanselin toiminnan keskeiset vastuullisuusasiat esitetään alla olevassa matriisissa, jonka vastuullisuusryhmä päivitti vuonna 2013.

Useat asiakokonaisuudet vaikuttavat olennaisuusarvion sisältöön. Määrittelytyössä on huomioitu yhtiön arvot, toimintaympäristön trendit sekä yhtiön strategian tavoitteet ja niistä seuraavat toimenpiteet. Myös valtion julkaisemat Hanselia koskevat ohjeet ja periaatepäätökset ovat vaikuttaneet olennaisuusarvion sisältöön.

Asiakas- ja toimittajatyytyväisyystutkimusten tulokset, vastuullisuusryhmän laatimat selvitykset, asiakas- ja toimittajapalautteet sekä henkilökunnan työtyytyväisyystutkimusten tulokset on myös huomioitu määrittelytyössä.

Olennaisuusmatriisissa esitetyt kokonaisuudet on yhdistetty tunnistettuihin trendeihin värikoodien kautta. Hanselin toimintaan liittyvien megatrendien lisäksi kuvaan on merkitty ne asiat, jotka liittyvät Hanseliin vastuullisena työnantajana. Olennaisuusmäärittely ja yhtiön toimintaan vaikuttavat megatrendit määrittelevät vastuullisuusraportissa käsiteltävät asiat.

Hanselin olennaisuusmatriisi 2014