Vuosi 2014

Avainluvut

Yhteishankinnat toimialoittain

Tuhatta euroa 2014 2013 2012 2011 2010 Muutos 13/14
Hankintasektori Toimiala
Tietohallinnon hankinnat Tietoliikennehankinnat 32 296 32 299 30 491 25 413 23 017 0 %
IT-laitehankinnat 84 692 79 585 83 705 81 480 84 171 6 %
Ohjelmistohankinnat 29 810 27 834 27 410 22 452 23 870 7 %
IT-palveluhankinnat 46 957 31 935 26 321 29 379 34 899 47 %
Yhteensä 193 756 171 653 167 927 158 724 165 956 13 %
Hallinnon palveluhankinnat Talouden hallinta 50 725 51 356 40 141 31 463 35 702 –1 %
Organisaation ja henkilöstön kehittäminen 84 365 86 605 83 893 76 264 68 979 –3 %
Matkustuksen hallinta 78 939 78 784 73 505 72 799 71 811 0 %
Yhteensä 214 030 216 745 197 538 180 525 176 492 –1 %
Materiaalihankinnat ja tekniset palveluhankinnat Ajoneuvo- ja kuljetushankinnat 51 201 50 080 49 394 42 367 44 001 2 %
Materiaali- ja kiinteistöhallinnan hankinnat 70 432 56 786 52 596 57 083 48 977 24 %
Toimistohankinnat 63 927 64 828 66 183 63 286 52 249 –1 %
Energiahankinnat 121 238 134 898 153 338 173 572 65 669 –10 %
Yhteensä 306 798 306 592 321 511 336 308 210 896 0 %
Yhteensä 714 584 694 990 686 976 675 558 553 345 3 %

Yhteishankintojen kehitys

Tuhatta euroa

Puitejärjestelyt top 15

Tuhatta euroa 2014 2013 Osuus Kasvu
Sähkö 81 415 90 879 11 % –10 %
Työterveyshuollon palvelut 61 138 65 923 9 % –7 %
Tietokoneet ja oheislaitteet 50 932 47 982 7 % 6 %
Tekninen IT-konsultointi 40 416 31 682 6 % 28 %
Laitteiden leasingpalvelut 33 641 31 797 5 % 6 %
Reittilennot 31 404 32 958 4 % –5 %
Polttonesteet 30 497 36 292 4 % –16 %
Toimitilojen käyttäjäpalvelut 28 798 23 960 4 % 20 %
Microsoft-käyttöoikeuksien jakelupalvelut 28 517 25 723 4 % 11 %
Autot ja taloudellisen ajon koulutus 26 326 28 814 4 % –9 %
Toimistokalusteet 25 062 22 825 4 % 10 %
Kotimaan majoitus- ja kokouspalvelut 23 116 22 740 3 % 2 %
Puheratkaisut 18 611 17 662 3 % 5 %
Toimisto- ja atk-tarvikkeet 15 860 17 917 2 % –11 %
Turvallisuustekniikka 13 613 7 573 2 % 80 %
Muut yhteensä 205 238 190 262 29 % 8 %
Yhteensä 714 584 694 990 100 % 3 %

Yhteishankinnat hallinnonaloittain

Tuhatta euroa 2014 2013 Osuus Kasvu
Puolustusministeriön hallinnonala 124 077 107 803 17 % 15 %
Valtiovarainministeriön hallinnonala 103 360 89 356 14 % 16 %
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 101 746 98 160 14 % 4 %
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 81 965 84 609 11 % –3 %
Sisäministeriön hallinnonala 68 406 69 324 10 % –1 %
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 60 891 56 654 9 % 7 %
Oikeusministeriön hallinnonala 38 525 45 014 5 % –14 %
Valtioneuvosto 34 855 42 274 5 % –18 %
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 34 629 39 874 5 % –13 %
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 30 456 27 915 4 % 9 %
Eduskunta 11 705 12 080 2 % –3 %
Ulkoasiainministeriön hallinnonala 10 737 13 652 2 % –21 %
Ympäristöministeriön hallinnonala 5 177 4 727 1 % 10 %
Euroopan unionin erillisvirastot 2 029 1 706 0 % 19 %
Tasavallan presidentin kanslia 1 103 1 404 0 % –21 %
Hallinnonaloille kohdistamaton 4 921 436 1 % 1 028 %
Yhteensä 714 584 694 990 100 % 3 %

Kulujen kehitys

Tuhatta euroa