Vuosi 2014

Tuloslaskelma

1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Liikevaihto 9 268 028,11 8 678 709,08
Liiketoiminnan muut tuotot 62 931,28 1 602,00
Henkilöstökulut –6 312 200,32 –5 948 775,63
Poistot ja arvonalentumiset –48 155,45 –51 697,76
Liiketoiminnan muut kulut –2 731 875,84 –2 507 165,94
Liikevoitto (-tappio) 238 727,78 172 671,75
Rahoitustuotot ja -kulut 56 380,48 86 881,48
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 295 108,26 259 553,23
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 295 108,26 259 553,23
Tuloverot –59 855,52 –64 138,76
Tilikauden voitto (tappio) 235 252,74 195 414,47