Vuosi 2014

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Tilikauden tulos osoittaa voittoa 235 252,74 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien tulos -tilille.

Hallitus ja tilintarkastajat

Hansel Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.4.2014 yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin:

  • Pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori, puheenjohtaja
  • Henkilöstöpäällikkö Selena Savo, valtiovarainministeriö, varapuheenjohtaja
  • Ylijohtaja Rami Metsäpelto, Liikennevirasto, jäsen
  • FM Tiina Lukkari, jäsen
  • Asiakkuuspäällikkö Panu Kilpinen, Hansel Oy, jäsen, henkilöstön edustaja

Hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana yhteensä kahdeksan kertaa.

Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja on KHT, JHTT Jorma Nurkkala. Hanselin toimitusjohtajana on toiminut varatuomari Anssi Pihkala.