Vuosi 2014

Puitejärjestelyt yhtiön palveluina

Hansel kilpailutti vuoden 2014 aikana 19 puitejärjestelyä (20 vuonna 2013). Puitejärjestelyihin liittyvät osa-alueet huomioiden kilpailutuksia tehtiin yhteensä 47 (77 vuonna 2013). Hanselilla oli vuoden lopussa yhteensä 76 puitejärjestelyä (74 puitejärjestelyä 31.12.2013) ja osa-alueet mukaan lukien kilpailutettuja kokonaisuuksia oli yhteensä 185 (164 vuonna 2013). Hanselilla oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 383 sopimustoimittajaa (378 vuonna 2013).

Hanselin suurin puitejärjestely oli Sähkö, jonka hankinta-arvo oli 81 miljoonaa euroa (91 miljoonaa euroa vuonna 2013). Toiseksi suurin puitejärjestely oli Työterveyshuollon palvelut päätyen 61 miljoonan euron arvoon (66 miljoonaa euroa vuonna 2013) ja kolmanneksi suurin puitejärjestely oli Tietokoneet ja oheislaitteet 51 miljoonan euron arvolla (48 miljoonaa euroa vuonna 2013).

Euromääräisesti laskettuna Hanselin puitejärjestelyjä hyödynsivät eniten puolustusministeriön, valtiovarainministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja sisäministeriön hallinnonalat. Puitejärjestelyjen käyttöä edistetään pääasiallisesti markkinointiviestinnän keinoin. Asiakkaille tarjotaan henkilökohtaisen palvelun lisäksi monipuolisia sähköisiä palveluja. Hansel järjestää vuosittain asiakas- ja toimittajatapahtumia, joiden tavoitteena on myynnin edistäminen ja kokemusten vaihto puitejärjestelyihin liittyen.