Vuosi 2014

Yhtiön taloudellinen asema ja toiminnan tunnusluvut

Hanselin puitejärjestelyillä tehtiin yhteishankintoja vuonna 2014 yhteensä 715 miljoonalla eurolla (695 miljoonaa vuonna 2013). Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 20 M€ eli 2,8 prosenttia.

Euromääräisesti kasvu oli voimakkainta IT palveluhankintojen, materiaali- ja kiinteistöhallinnon hankintojen ja IT-laitehankintojen toimialoilla. Edelliseen vuoteen verrattuna laskua tuli energiahankintojen, organisaation ja henkilöstön kehittämisen sekä toimistohankintojen toimialoilla.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli yhteensä 9,3 miljoonaa euroa (8,7 miljoonaa euroa vuonna 2013). Liikevaihto muodostui puitesopimusmyynnin palvelumaksuista 8,5 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa vuonna 2013), kilpailuttamisen asiantuntijapalveluista 671 tuhatta euroa (368 tuhatta euroa vuonna 2013) ja muista tuotoista 89 tuhatta euroa (58 tuhatta euroa vuonna 2013).

Yhtiön taloudellinen asema on vahva. Tilikauden tulos vuonna 2014 oli 235 tuhatta euroa (195 tuhatta euroa vuonna 2013). Taseen loppusumma 31.12.2014 oli 17,4 miljoonaa euroa (17,1 miljoonaa euroa vuonna 2013) ja likvidien rahavarojen määrä 12,0 miljoonaa euroa (12,3 miljoonaa euroa vuonna 2013).

Liiketoiminnan taloudelliset tunnusluvut

2014 2013 2012 2011 2010
Yhteishankinnat, t€  714 584 694 990 686 976 675 558 553 345
Liikevaihto, t€  9 268 8 679 8 468 8 263 8 059
Liikevoitto, t€  239 173 589 918 1 327
ja sen osuus liikevaihdosta, %  2,6 2,0 7,0 11,1 16,5
Tilikauden voitto, t€  235 195 602 850 1 210
Taseen loppusumma, t€  17 402 17 073 16 677 17 494 15 182
Oma pääoma, t€  15 284 15 048 14 853 14 251 13 401
Omavaraisuusaste, %  87,8 88,1 89,1 87,5 88,3
Henkilöstö tilikauden lopussa (aktiivinen työpanos), HTV  77 73 71 66 57