Vuosi 2014

Toimitusjohtajalta

Valtion yhteishankintayksikkö Hanselin tavoitteena on tuottaa säästöjä valtion hankintatoimeen. Vuonna 2014 sopimustemme kautta hankittujen tavaroiden ja palveluiden arvo nousi ennätyssuureksi – 715 miljoonaan euroon. Keskitetty hankintatoimi tuotti säästöjä lähes 250 miljoonaa euroa verrattuna siihen, että hankinnat valtiolla olisi tehty hajautetusti.
Yhteishankintojen lisäksi tarjoamme hankintojen asiantuntijapalveluja sellaisiin asiakkaidemme hankintoihin, joita ei voida toteuttaa keskitetysti. Myös näiden asiantuntijapalveluiden suosio on kasvanut – jopa odotuksiamme suuremmaksi. Kaiken kaikkiaan Hansel oli vuonna 2014 mukana arvoltaan noin miljardin euron valtion hankinnoissa.
Vastuumme on siis suuri. Olen ylpeä siitä, miten konkreettisesti olemme pystyneet huomioimaan sopimuksissamme ympäristövastuun ja taloudellisen vastuun. Vielä meillä on kuitenkin paljon tekemistä vastuullisuusasioissa – ja tämä koskee erityisesti sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä. Kerromme lisää vastuullisuusasioista erillisessä raportissa.
Digitalisaatiolla on monia myönteisiä vaikutuksia hankintatoimeen. Uusi, ensi vuonna voimaan tuleva hankintalaki edellyttää hankintojen kilpailuttamista sähköisesti. Valmistelemme parhaillaan sähköisen kilpailuttamisjärjestelmän käyttöönottoa valtionhallinnolle ja uskomme, että hankintaprosessin sähköistämisellä on monia hyötyjä asiakkaille ja toimittajille. Automaation laajempi hyödyntäminen hankinnoissa on tervetullutta ja sen avulla voimme keventää hallinnollista rasitetta ja lisätä hankintojen läpinäkyvyyttä.
Kaiken toimintamme perusta on yhteistyö – yhteistyö asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme sekä Hanselin erinomaista henkilökuntaa hienosti sujuneesta vuodesta 2014.